De Soetra’s realiseren III (vervolg)

wijsheden van Patanjali

wijsheden van Patanjali

De Asanas
De asana’s zijn het meest populaire aspect van de acht ledematen van de Yoga Soetra’s. Deze staan voor fysieke beweging welke aan het lichaam de mogelijkheid verschaft om de voorgenoemde weg te bewandelen. Op een oppervlakkige niveau zijn de asana’s gericht op verbetering van uw algehele evenwicht, flexibiliteit, sterkte en gezondheid. Als je de asana’s op een dieper niveau bekijkt wordt duidelijk dat deze bedoeld zijn om de geest tot rust te brengen en af te dalen tot het allerdiepste innerlijke zelf.

De Pranayama
De Pranayama is de kunst van van het beheersen van de ademhaling. Het creëert een bewustzijn van de ademhaling, helpt de gezondheid te verbeteren, te onderhouden en brengt je dichter bij je innerlijke zelf. Wanneer de inkomende ademhaling samengaat met de uitgaande stroom zul je grote vrede vinden.

De Pratyahara
Het woord Pratyahara uit het Sanskrit verwijst naar terugtrekking. In Yoga Soetra termen zal deze tak je losmaken van extern bezit en objecten. Je kunt dit beschouwen als de praktijk van het terugtrekken uit wereldlijke beslommeringen, waarmee de deur wordt geopend naar zelfrealisatie en innerlijke vrede.

De Dharana
Wanneer je controle krijgt over het lichaam via de Asana’s en de ademhaling via Pranayama, en het losmaken en terugtrekken verwezenlijkt via Pratyahara kom je in het volgende stadium. Je concentratie blijft nu op één punt gericht en je geest is onbeweeglijk in compleet gewaarzijn.

De Dhyana
Dit is de fase van meditatie, de perfecte contemplatie waarin je concentratie is gefocust op de enige onomstotelijke waarheid. Deze tak laat zien dat als je gerichtheid uitgaat naar de Allerhoogste kracht, je een weerschijn wordt van deze kracht en je ware zelf zich manifesteert.

De Samadhi
Dit is de laatste tak van de Yoga Soetra’s waar je geest wakker en gewaar is, zelfs wanneer je lichaam in ruste is. In het kort, je bewustzijn en zintuigen delen geen informatie, je Ziel is volledig vrijgemaakt door kennis van het ware zelf die door Dhyana is verworven, het pad is getraceerd, samengevoegd met het ongekende waaruit jij bent ontstaan.

Deze acht takken of ledematen van de Yoga Soetra’s traceren een samenhangende weg naar de verwezenlijking van een ethische, emotionele, fysieke, psychische en spirituele gezondheid. Zij brengen geen uiterlijke verandering teweeg maar een eenwording tussen het huidige zelf en je ware zelf. Je hoeft niet in een God te geloven of in enig andere religie, om deze prachtige filosofische weg te kunnen realiseren. Alles wat je nodig hebt is het geloof in de verbetering van jezelf, dat is het geschenk van de Yoga Sutra’s.

Dit was het derde deel van een verhandeling over de Yoga Sutra’s van Patanjali. De meesten van ons leven te midden van een scala aan impressies, tegenstellingen en bewogenheden, de fysieke consequenties daarvan tekenen zich vaak af in ons lichaam. Ayurveda biedt op deze weg allerlei mogelijkheden om het evenwicht te herstellen wanneer dit noodzakelijk is.

De tekst is bewerkt aan de hand van een artikel van Nithya Shrikant

Jules Dorval

De impact van de Soetra’s II (vervolg)

Lessen van Patanjali

Lessen van Patanjali

Deze mondelinge overdracht door Patanjali is de basis van de Raja Yoga (koninklijke yoga), een van de meest gestructureerde vormen van yoga.

Door deze weg te volgen die wordt aangeduid in de Yoga Soetra’s krijg je de kans om vrij te komen van de lichamelijke en mentale staat van bewustzijn, vrij van alles wat ons bind aan deze wereld en bewust te worden van het bestaan van een spirituele wereld waar absolute vrijheid bestaat.

Om dit te bereiken is het noodzakelijk te voldoen aan de voorwaarden van de 8 takken voorgeschreven door de Soetra’s

 1. Yama: Volledig afstand doen van geweld, leugen, bedog, stelen, beheersing van lust en begeerte, ongebondenheid en onthechting
 2. Niyama: De beoefening van discipline, zelfbewustzijn, schoonheid, resulterend in volledige overgave aan het Goddelijke
 3. Asana: Houdingen die bereikt worden door fysieke oefeningen
 4. Pranyama: De controle van de ademhaling en zelfbewustzijn
 5. Pratyahara: Terugtrekking van het bewustzijn uit zintuigen en volledige sublimatie
 6. Dharana: Gewaarzijn
 7. Dhyana: Concentratie
 8. Samadhi: Meditatie

De Yama’s
Een lijst die aanreikt wat te doen en laten en ons te leren eerlijk te zijn, hartelijk, vol compassie en vredelievend.

Ashima: Volledige geweldloosheid zal helpen om compassie te ervaren voor onze naasten en alle levende wezens.

 1. Satua: De kunst van het leven zonder leugen, om directe verbinding te verkrijgen met de waarheid
 2. Asteya: De kunst van het niet stelen
 3. Brahmacharya:  De complete beheersing van de zintuigen om  ongebondenheid te realiseren
 4. Aparigraha:  Copleet afstand nemen van alle verlangens van lust, begeerte en welvaart

De Niyamas:
Niyama in het Sanskrit betekent regel, zoals de naam het al aangeeft, er zijn aan welke je dient aan te gaan op de weg naar pure vrijheid.

 • Sauca: Houd jezelf schoon innerlijk en uiterlijk
 • Santosa: Wees tevreden met je huidige situatie en bezit
 • Tapas: Gebruik je energie met discipline
 • Svathyaya: Ken jezelf door voortdurende observatie en gewaar zijn
 • Isvarapranidhana: de beleving van spiritualiteit.

Wordt vervolgt in deel III, Jules Dorval

Wat zijn Yoga Soetra’s en wat kun je ermee bereiken?

Sutra's of Patanjali

Sutra’s of Patanjali

Eenwording met het Allerhoogste de eenvoudigste uitleg van de Yoga Soetra’s

Er zijn veel momenten in het leven waar we nadenken over wie we zijn en wat het doel is. Antwoorden op deze vragen worden omvat door de Yoga Soetra’s. Principes die de geheimen van het leven ontsluiten. Deze draden zoals ik ze graag noem, zijn zo simpel, zo krachtig en beknopt dat als je deze kunt bevatten ze je visie op het leven veranderen.

Wat zijn nou eigenlijk Yoga Soetra’s exact?

Yoga Soetra’s zijn geen heilige geschriften of historische feiten. In wezen zou je het een serie filosofische uitspraken kunnen noemen vanuit de Vedische filosofie en bouwstenen uit de Bagavat Ghita. Deze bevatten een keten 195 uitspraken (schakels), allen met een eigen vorm, bijeengehouden door een krachtige draad. Deze keten is zo samengesteld dat zij een pad vormt voor een denkproces dat je geest begeleid naar het centrum van opperste kracht.

Laten we nu een kijkje nemen om te zien hoe mooi de schakels op elkaar aansluiten.

Hoe zijn de Yoga Soetra’s georganiseerd?
De Soetra’s zijn 195 uitspraken of adviezen van Patanjali aan z’n leerlingen, welke na enige generaties zijn samengesteld in de navolgende vorm. De uitspraken zijn ingedeeld in vier secties die de Pada’s worden genoemd.

 • Samadhi Pada: Contemplatie en Meditatie
 • Sadhana Pada: Stappen naar Eenheid
 • Vibhuti Pada: Bereikte Eenheid en haar Resultaten
 • Kaivalya Pada: Verlichting en Vrijheid

I. Samadhi Pada: Contemplation and Meditation
Bestaat uit 51 soetras. Dit hoofdstuk help je om volkomen geluk te bereiken en te worden opgenomen in het Goddelijk bewustzijn.

II. Sadhana Pada: Stappen naar Eenheid
Bestaat uit 55 soetras. Dit hoofdstuk help je om Yoga in de praktijk te verwerkelijken via Kriya en Ashtanga

III. Vibhuti Pada: Bereikte Eenheid en haar Resultaten
De volgende 55 stappen naar een hoger bewustzijn. Het is ook de uitleg van de wegen die leiden tot dit hoger bewustzijn.

IV. Kaivalya Pada: Verlichting en Vrijheid
Deze Pada bevat 34 soetra’s. Kaivalya betekend isolatie in het Sankrit. Kaivalya wordt hier gebruikt om absolute bevrijding aan te duiden, het gaat hier om de overwinning op het heden om te komen tot absolute realisatie.

Wordt vervolgd, Jules Dorval

Waarom lichaamsbeweging en yoga helpt

De wervels en het zenuwgestel
Wat iedereen zou moeten weten en bestuderen, want dit is uiteindelijk de essentie van de circulatie van het centrale zenuwgestel. Vele kleinere en grotere problemen zijn meestal te wijten aan een belemmerde circulatie van de zenuwfluïden.

levensboom, lichaamsbeweging

Het spinale zenuwgestel, een levensboom, lichaamsbeweging is noodzakelijk voor de circulatie

Voedingslijsten en dosha’s in de seizoenen

seasonal dosha planning

seasonal dosha planning | infographic: Chasing Delicious

Er zijn voor alle dosha typen, dus ook voor de gemengde typen, gedetailleerde voedingslijsten beschikbaar, veelal in ayurvedische boeken.

Maand/seizoen Vata Pitta Kapha
Januari Kapha dieet
Februari Kapha dieet
Maart Kapha dieet
April Pitta dieet Kapha dieet
Mei Pitta dieet
Juni Pitta dieet
Juli Pitta dieet
Augustus Vata dieet Pitta dieet
September Vata dieet
Oktober Vata dieet
November Vata dieet
December Vata dieet Kapha dieet

Richtlijn individueel afstemmen
Het is belangrijk om deze voedingslijsten als richtlijn te beschouwen, maar ze vervolgens individueel af te stemmen op de combinatie van constitutie en seizoen. In geval van mengtypen is het extra belangrijk de voedingslijsten af te stemmen op de seizoenen en hun overheersende dosha’s.

In deze blog is er diverse informatie te vinden over de voedingskeuze per dosha.

11 tips voor een goed anti-kapha dieet

eten volgens de dosha's

eten volgens de dosha’s

Bij een anti-kapha dieet is het belangrijk de volgende richtlijnen goed in het oog te houden:

 • Geef de voorkeur aan warme, lichte en pittige voeding.
 • Geef de voorkeur aan voeding met de smaken scherp, bitter en wrang, Reduceer de smaken zoet, zout en zuur.
 • Vermijd het gebruik van vetten en oliën.
 • Zorg voor de inname van een aantal ‘goede vetten’, zoals bijvoorbeeld lijnzaadolie, hennepolie, e.d. Dat is belangrijk voor het reguleren van cholesterol.
 • Drink dagelijks een matige hoeveelheid gekookt water; kook het water met agni-verhogende specerijen en kruiden, bijvoorbeeld gember.
 • Maak rijkelijk gebruik van kruiden en specerijen in het eten.
 • Eet droge granen of graanproducten. Vermijd gegiste graanproducten zoals brood.
 • Het droog roosteren van voeding (granen, zaden) is een goede manier van voeding bereiden voor kapha typen.
 • Reduceer het gebruik van melkproducten, zoetigheden, rood vlees, zout en alcohol tot het absolute minimum.
 • Vermijd low-fat producten, aangezien die teveel bewerkt zijn en vaak veel suiker bevatten.
 • Salades en rauwe groenten zijn – met mate – oké

 

Ayurveda leefstijl en bioritme

dinacharya (dagroutine)

dinacharya (dagroutine)

Zoals al eerder aangegeven neemt leefstijl in traditionele ayurveda een belangrijke plaats in.

Ayurveda als leefwijze
In veel gevallen wordt het aangegeven als de belangrijkste remedie op de weg naar herstel van evenwicht. Daarna volgt voeding en pas dan medicijnen en andere behandelmethoden. Dit toont wederom dat ayurveda van oorsprong meer een ‘leefwijze’ en een preventief gezondheidssysteem dan een geneeskunde is.

Dinacharya (dagroutine)
De geneeskunde komt pas om de hoek kijken als leefstijl en voeding niet afdoende zijn of als er om andere redenen meer ernstige ziekten ontstaan zijn. Onder leefstijl valt naast dinacharya (dagelijkse routine) ook de eerder genoemde ritucharya (de seizoensroutine).

Levend organisme en de natuur
Het belang dat ayurveda toekent aan de bioritmen van de natuur, die tot uitdrukking komen in de verschillende seizoenen, is gerelateerd aan het belang dat ayurveda hecht aan de connectie tussen ons levend organisme (als interactie van lichaam, zintuigen, geest en ziel) en de natuur – de omgeving waarin we ons ontwikkeld hebben en waarin we leven. Om die reden maakt ayurveda veel gebruik van de principes van diezelfde natuur, preventief gezien of voor het inzetten van bepaalde behandelingen.

Gebruik maken van de natuur en haar ritmes
Het begint met leefstijl: dat wil zeggen – gebruik maken van de natuurlijke ritmes, tijden en cycli van de natuur, zodat ons organisme ook op natuurlijke manier door onze omgeving ondersteund kan worden. Tenslotte zijn we een integraal onderdeel van die natuur en van onze omgeving.

Dr. Vijith: seminars, retreat, product info day and consultations

9 – 24 April – Loenen (G) and Arnhem

ayurveda opleidingen

Dr. Vijith geeft les in Loenen in de Babaji Ashram

Seminars – Babaji Ashram – Loenen (G)
•    12 & 13 April 2014 – Ayurveda and injuries – also very interesting for physiotherapists! (intermediate/advanced)
•    14 & 15 April 2014 – Ayurveda and Skin Diseases (advanced)

Retreat- Babaji Ashram – Loenen (G)
•    16 – 23 April 2014 – Dinacharya retreat

Ayurvedic product information day – Holisan – Lelystad
•    16 April 2014

Consultations – Arnhem – close to Arnhem railway station
•    Wednesday 9 April
•    Thursday 10 April
•    Friday 11 April
•    Thursday 17 April
•    Friday 18 April

For more info and registration, click here