De lever, gal, emoties en ziekte

ayurveda, je lever

De lever is ook de zetel van een groot deel van onze Pitta (vurige) emoties

De lever is een orgaan met Pitta (vuur), de zetel en veroorzaker van allerlei Pitta aandoeningen zoals infecties en ontstekingen.

Geelzucht en hepatitis zijn typische Pitta aandoeningen gerelateerd aan het slecht functioneren van lever en gal, teveel Pitta is ook de veroorzaker van de overmatige aanwezigheid van maagzuur en maagzweren.

Pitta betekend letterlijk “gal”, een overproductie van gal of een stagnatie daarvan komen voort uit overmatige Pitta activiteit.

De vuurplaats
In de ayurveda is de lever de vuurplaats, de lever warmt gemakkelijk te veel op waardoor allerlei vormen van ontsteking kunnen ontstaan.

Zintuigen
De lever bevat Bhutagnis, enzymen met een subtiele uitwerking, die tezamen met met de verteerde voedingsstoffen worden omgezet in vijf elementen die de bouwstenen zijn voor de organen van onze zintuigen.

Vurige emoties
De lever is ook de zetel van een groot deel van onze Pitta (vurige) emoties.

De negatieve Pitta emoties zijn o.a. irritatie, woede, jaloezie en ambitie.

De positieve Pitta emoties zijn moed, vertrouwen en wilskracht. In het Frans lijken de woorden voor “lever(foie)” en “geloof(foi)” veel op elkaar, de kracht die achter geloof staat wordt meestal geput uit de lever.

Wat veel voorkomt is de omslag van een positieve Pitta in de negatieve vorm bij gelovigen.
Het is de moeite van een overweging waard…

Het loslaten van onze vurige overtuigingen en het neutraliseren van de overstimulatie van onze lagere instincten, in samenhang met onze navelstreek en zonnevlecht zijn een onderdeel van genezing van leveraandoeningen.

Jules Dorval

Google Authorship for Jules Dorval/3xprim

Meditatie bij hartproblemen

hart en meditatie

Je hart en meditatie

De eerste stap van behandeling van hartproblemen bestaat uit een lange periode van rust en observatie, dat wil zeggen het tot rust brengen van de mentale en fysieke activiteiten.

De harmonie herstellen
Zorgen en spanningen dienen vermeden. De patiënt gaat op zoek naar de zin en onzin van z’n leven en naar wat hij/zij werkelijk wil op zoek naar een nieuwe harmonieuze verbinding met hart als bron van inspiratie en gevoel.

Wat rustige yoga oefeningen (asana’s) en ademhalingsoefeningen (pranayama) zonder inspanning zijn dan wenselijk in plaats van inspannende lichaamsoefeningen of onnodig gereis van hot naar her.

Meditatie is waarschijnlijk de beste manier om de geest tot rust te krijgen en zo ook het zenuwgestel en de emoties. Trek jezelf terug op een mooie plek, te midden van de natuur en kom zo weer tot jezelf.

Ook een omgeving met mensen met een meer spirituele oriëntatie kan wenselijk zijn.

Luister naar je hart en ontdek weer de “echte waarden” in je leven.

Neem contact op met vrienden en familie en respecteer de waarden van al deze relaties vooral diegene die zijn vergeten of geen aandacht hebben gehad. Laat alle woede, agressie en autoriteit varen.

Verlicht de Rajas (opwinding, afleiding, prikkels) en ontwikkel Sattva (helderheid en harmonie).

Jules Dorval

Google Authorship for Jules Dorval/3xprim

Ziekte en uitdrukking op verschillende niveaus

Ayurveda en uitdrukking van ziekte op de drie niveaus

Ayurveda en uitdrukking van ziekte op de drie niveaus

Drie niveaus van uitdrukking
Laten we er voor het gemak even van uitgaan dat onze lichamelijke staat het meest dichte stadium is van de menselijke natuur, dat de natuur van emoties fijner is als die van het stoffelijk lichaam en dat het mentale weer fijner is als het emotionele.

Een verschillend ritme en uitdrukking
De wereld van de emoties is in voortdurende beweging en er treden veel tijdelijke storingen in op die niet in hetzelfde ritme plaatsvinden als die van het lichaam.

Storingen in het mentale vlak komen nog weer in een ander ritme opzetten als het emotionele en het fysieke en hebben een andere oorzaak.

Mentale ziektebeelden
Onze mentale- en emotionele staat worden gemakkelijk beïnvloed door het ziekte proces van het lichaam, toch zijn mentale ziektebeelden vaak van een andere orde.

Ziekte kan ons uit evenwicht brengen en zelfs confronteren met doodsangst, de vata wordt dan versterkt en de angst neemt toe.

Onze bestemming in kaart
Astrologie in ayurveda kan helpen de diverse nijgingen van onze lichamelijke natuur en het afwijkende pad van onze ziel in kaart te brengen, want het is het spanningsveld tussen het pad van onze (spirituele) natuur en onze lichamelijke (persoonlijke) natuur die vaak ziekte veroorzaken.

De gewone mens
Onze persoonlijke staat wordt buiten de natuurlijke behoeften van het lichaam bij voortduring geregeerd door begeerte, verlangen, en allerlei vormen van emoties, onze mentale staat geeft ons al naar gelang onze ontwikkeling controle over onze emoties en lichaam. Is dit geheel in evenwicht dan is er sprake van een harmonieuze natuurlijke mens.

Het spirituele pad
De mens die afstemt op zijn spirituele natuur slaat een weg in van ontwikkeling van de hogere aspecten van zijn wezen. Er zijn vele wegen en manieren om dit te bereiken, het is niet mijn doel daar nu op in te gaan. Het is goed te weten dat de veranderingsprocessen die gepaard gaan met spirituele ontwikkeling storingen teweeg kunnen brengen die niet zomaar op een natuurlijke manier verklaarbaar zijn.

Het is goed enige kennis te nemen van de ayurvedische visie omdat deze een integrale zienswijze bevat die antwoorden- en oplossingen kan bieden wanneer dit wenselijk is.

Jules Dorval

Google Authorship for Jules Dorval/3xprim

De kapha mentaliteit (water element)

Ayurveda | de diepe natuur van het kapha-type

Ayurveda | de diepe natuur van het kapha-type

De kapha-typen
hebben een aanleg voor de aan vocht gerelateerde emoties, water, vocht is het symbool van de emoties, Amitaba wringt het vocht uit het haar en beheerst zo haar emoties, het lopen over water betekend het beheersen en overwinnen van de emotionele natuur.

Het kapha-type
wordt beheerst door een scala van emoties als, liefde, verlangen, begeerte, idylles en sentimentaliteit. Zij zijn liefdevol en aardig, bedoelen het goed en zijn trouw maar erg traag in hun reacties, ze zijn behoudend, verlegen en volgzaam.

Community
Zij hebben vaak veel vrienden en zijn sterk verbonden met hun familie, gemeenschap, de eigen cultuur, religie en land. Buiten deze sfeer van activiteiten en relaties zijn ze vaak rigide en houden vast aan gewoonten.

Kapha mentaliteit
Zij blijven graag thuis en reizen niet veel. Zij binden zich gemakkelijk en laten dan niet meer los. Zij tonen hun affectie, maar geven erg traag uitdrukking aan hun emoties, vooral als het om woede gaat. Het water raakt slechts langzaam aan de kook. Zij zij psychologisch gezien erg stabiel maar hebben veel tijd nodig om alles te overwegen.

Het doel
van deze opsomming is het zichtbaar maken (bewustwording) van de noodzaak om de zwakke- of overheersende punten van de kapha-mentaliteit te corrigeren en zo nodig in balans te brengen.

Zo zijn er luchtige emoties (vata), vurige emoties (pitta), vochtige emoties (kapha), luchtige gedachten (afstandelijk), vurige gedachten (krachtig), vochtige gedachten (diep)

De vata denker ziet op een afstand, denkt snel maar is niet betrokken, de veelheid en de snelheid van emoties en gedachten drogen hem/haar uit. Het fysieke lichaam wordt mager en de huid verouderd snel en droogt uit.

De pitta denker overziet, begrijp en reageert direct, de emoties komen met passie, direct, puntig en vurig, met voor- en afkeren, het vuur brand en zet hem/haar onder constante druk. Het fysieke lichaam is krachtig maar de huid en aderen wordt beproefd door intense inspanning, woedeuitbarstingen, emoties en passies, hart en hoofd staan regelmatig onder (te) grote druk.

De kapha denker gaat diep in op de materie, wikt en weegt en onderzoekt tot op de bodem. Dit is niet altijd in het ritme van de leefomgeving. Gevoelens komen in een golvende beweging en omvatten de levenssfeer als een (vage) mistige deken. Het fysieke lichaam kent vaak overgewicht door te lang vasthouden.

Vata Type |  Pitta Type | Kapha Type

Jules Dorval

Google Authorship for Jules Dorval/3xprim

De pitta mentaliteit (vuur element)

Ayurveda | evenwicht in de pitta mentaliteit

Ayurveda | evenwicht in de pitta mentaliteit

Pitta-typen worden beheerst door een scala aan emoties waaronder irritatie en woede. Het pitta-type wordt gekenmerkt door een logische, kritische geest, is opmerkzaam en intelligent, is snel geëmotioneerd en heeft moeite om woede naar buiten te brengen.

Toch kan hij/zij zich gemakkelijk uitdrukken, is overtuigend en laat z’n voldoening merken. Hij/zij bezit een krachtige wil en een waardige houding en is een uitstekende manager.

Het pitta-type
is aardig en dienstbaar voor vrienden, naasten en volgers, maar kan meedogenloos en gemeen zijn voor tegenstanders.

Talent
Pitta-typen zijn avontuurlijk en onbevreesd, zij durven bijna alles, dat maakt hen wel roekeloos. Zij zijn vindingrijk, handig en hebben talent voor techniek.

Zij hebben een levendig geheugen vol emoties. Zijn vergroten liever hun macht dan hun materiële bezit maar verzamelen rijkdom als dit kan helpen hun doel te bereiken.

Het doel
van deze opsomming is het zichtbaar maken (bewustwording) van de noodzaak om de zwakke- of overheersende punten van de pitta-mentaliteit te corrigeren en zo nodig in balans te brengen.

Zo zijn er luchtige emoties (vata), vurige emoties (pitta), vochtige emoties (kapha), luchtige gedachten (afstandelijk), vurige gedachten (krachtig), vochtige gedachten (diep)

De vata denker ziet op een afstand, denkt snel maar is niet betrokken, de veelheid en de snelheid van emoties en gedachten drogen hem/haar uit. Het fysieke lichaam wordt mager en de huid verouderd snel en droogt uit.

De pitta denker overziet, begrijp en reageert direct, de emoties komen met passie, direct, puntig en vurig, met voor- en afkeren, het vuur brand en zet hem/haar onder constante druk. Het fysieke lichaam is krachtig maar de huid en aderen wordt beproefd door intense inspanning, woedeuitbarstingen, emoties en passies, hart en hoofd staan regelmatig onder (te) grote druk.

De kapha denker gaat diep in op de materie, wikt en weegt en onderzoekt tot op de bodem. Dit is niet altijd in het ritme van de leefomgeving. Gevoelens komen in een golvende beweging en omvatten de levenssfeer als een (vage) mistige deken. Het fysieke lichaam kent vaak overgewicht door te lang vasthouden.

Vata Type |  Pitta Type | Kapha Type

Jules Dorval

Google Authorship for Jules Dorval/3xprim

Traditional Practices of Ayurveda in Kerala – livestream on 31st January

LATEST NEWS Live Stream: http://ayurvedapancakarma.com
http://ayurvedapancakarma.com/videoplayer.html

“BEEJANUSANDHANAM” one day international seminar on Traditional Practices of Ayurveda in Kerala – Sreekrishna Ayurveda is celibrating our 10th Anniverasry on 31st January 2015 Saturday from 8.30Am to 8.30 Pm.
Most of the medicines that are used for patients at Sreekrishna are prepared on location. – Most of the medicines that are used for patients at Sreekrishna are prepared on location.
The Sreekrishna hospital is specialized in the treatment of diseases that are prevalent. – The Sreekrishna hospital is specialized in the treatment of diseases that are prevalent.

De vata mentaliteit (lucht element)

Ayurveda | De vata mentaliteit

Ayurveda | De vata mentaliteit

Vata-types
zijn vaak angstig van natuur, wisselvallig, snel opgewonden en besluiteloos. De mentale capaciteiten zijn uitstekend maar wisselend van kwaliteit. Een opmerkelijke gave tot begrip om daarna weer snel te vergeten. Zij hechten zich gemakkelijk en onthechten zich met dezelfde snelheid, emoties komen gemakkelijk vrij om daarna weer snel te worden vergeten. Een gevoelige geest en een grote sensibiliteit maar onevenwichtig in het algemeen.

Vata-types
zijn niet moedig met als gevolg een wat laffe houding. Ze zijn vaak erg op zichzelf en hebben slechts weinig vrienden. Zij ontwikkelen wel gemakkelijk vriendschappen buiten de eigen sociale sfeer. Het zijn geen goede leiders of volgers. Het zijn geen materialisten en het oppotten van rijkdom is niets voor hen. Geld wordt gemakkelijk en snel uitgegeven.

Het doel
van deze opsomming is het zichtbaar maken (bewustwording) van de noodzaak om de zwakke punten van de vata-mentaliteit te corrigeren en in balans te brengen.

De vata denker ziet op een afstand, denkt snel maar is niet betrokken, de veelheid en de snelheid van emoties en gedachten drogen hem/haar uit. Het fysieke lichaam wordt mager en de huid verouderd snel en droogt uit.

De pitta denker overziet, begrijp en reageert direct, de emoties komen met passie, direct, puntig en vurig, met voor- en afkeren, het vuur brand en zet hem/haar onder constante druk. Het fysieke lichaam is krachtig maar de huid en aderen wordt beproefd door intense inspanning, woedeuitbarstingen, emoties en passies, hart en hoofd staan regelmatig onder (te) grote druk.

De kapha denker gaat diep in op de materie, wikt en weegt en onderzoekt tot op de bodem. Dit is niet altijd in het ritme van de leefomgeving. Gevoelens komen in een golvende beweging en omvatten de levenssfeer als een (vage) mistige deken. Het fysieke lichaam kent vaak overgewicht door te lang vasthouden.

Vata Type |  Pitta Type | Kapha Type

Jules Dorval

Google Authorship for Jules Dorval/3xprim

De uitdrukking van de dosha’s

Dit is leuk:
‘de mentale uitdrukking van de dosha’s’

denken en emoties regeren ons gestel, de dosha's zijn de uitdruking daarvan

denken en emoties regeren ons gestel, de dosha’s zijn de uitdruking daarvan

Er is geen sprake van een algemene regel voor iedereen. Dit zou betekenen dat we bijvoorbeeld alleen de eigenschappen van een enkele dosha zouden uitdrukken. Zo zouden ook de beste of de slechte eigenschappen van verschillende doha’s kunnen overheersen maar in de praktijk is de mix van de eigenschappen voor ieder verschillend.

Een bepaalde dosha kan wel duidelijk overheersen gerelateerd aan de levensfase waar we in verkeren en deze marker kunnen we dan opzoeken middels onderstaande kenmerken.

Bewustwording en bewust omgaan met de eigenschappen van een overheersende dosha helpt bij het afzwakken en matigen daarvan, uiteindelijk drukt het mentale zich uit in een gekristalliseerde vorm in ons lichaam; de oorzaak en het gevolg.

Het denken en de emoties zijn vaak de oorzaak van ziekte en problemen want de elementen in de dosha’s worden hierdoor beïnvloed, onderstaand schema brengt enige eigenschappen in beeld:

vata pitta kapha
De stem Laag, zwak, hees Hoog, scherp, matig, goed Prettig, diep, juiste toon
Het spreken Vlug, inconsequent, onregelmatig, spraakzaam Beheerst, bereid tot betoog, overtuigend Langzaam, precies, niet spraakzaam
Het denken Levendig, aangepast, besluiteloos Intelligent, doordringend, kritisch Traag, evenwichtig, serieus
Het geheugen Zwak, merkt op en vergeet gemakkelijk Helder, levendig Merkt traag op maar vergeet het niet
De financieën Verdient gemakkelijk en geeft het ook weer uit, onregelmatig Geeft uit aan gerichte doelstellingen en projecten Spaart z’n inkomsten en specifiek in vastgoed
Emotioneel gedrag Angstig en nerveus Driftig, gemakkelijk geïriteerd, zoekt het conflict Kalm, tevreden, aanhankelijk, sentimenteel
Neurotische neigingen Hysterisch, beverig, angstig Extreem karakter, drift, woede aanvallen Depressief, ongevoelig, verdrietig
Het geloof Onregelmatig, wisselend, rebelerend Standvastig, fanatiek, leidinggevend Duurzaam, trouw, behoudend
De slaap Licht, aanleg voor slapeloosheid Matig, gemakkelijk wakker worden en daarna weer inslapen Moeilijk, moeilijk wakker worden
Dromen Vliegen, bewegen, rusteloos, nachtmerries In kleur, met passie en conflicten Romantisch, sentimenteel, in het water
Gewoonten Houdt van snelheid, reisen, mooie parken, spelen, grappen, verhalen, vluchtigheden, creatieve activiteiten, dans Houdt van sporten en competities, debatteren, politiek, jagen, onderzoek Houd van water, zeilen, bloemen, cosmetica, business, koken

 

Jules Dorval

Google Authorship for Jules Dorval/3xprim

De overgang naar vegetarisme

vegetariër een stap naar een evenwichtige gezondheid

vegetariër, een stap naar een evenwichtige gezondheid

Hoe werkt de overgang naar vegetarisch eten?

Vegetarisme is in het westen een traditie zonder eeuwen van culinaire geschiedenis. Ik ben zelf een vegetariër van de derde generatie en mijn grootouders van beide zijden waren al vegetariërs.

De overgang naar vegetarisme
Het is verstandig de verandering van voeding in voorzichtige stappen te laten verlopen. Als je het vlees gedeeltelijk of geheel uit de voeding wilt weglaten is het handig om minstens één maaltijd per dag uit de volgende onderdelen samen te stellen:

  • Groenten
  • Peulvruchten
  • Granen

Dit is de wijze waarop evenwichtige voeding kan worden samengesteld en met voldoende proteïnen. In India wordt rijst altijd samen met linzen (peulvruchten) geserveerd. Er is bijna altijd een groente aan toegevoegd. De voedingscombinaties maken dat bepaalde vitamines en mineralen makkelijker kunnen worden opgenomen.

Rauwkost is zeer welkom en het liefst met groenten uit het seizoen. Zij kunnen worden vervangen door een een soeplepel kiemen die vol zitten met vitale energie.

Melkproducten
Het is belangrijk om melkproducten te gebruiken in de vorm van yoghurt. Indiase vegetariërs gebruiken deze in ruime mate in de vorm van raïta’s, sausen, lassi’s en toetjes. In India wordt yoghurt gemaakt van koemelk of buffelmelk, maar er kan ook gebruik gemaakt van geitenmelk of sojamelk. De laatste twee zijn aan te raden in het geval van een voedingsallergie met koemelk.

Vegetarische voeding is altijd afwisselend, er zijn in het westen uitstekende granen, rijst en peulvruchten verkrijgbaar.

Tofu
Het gebruik van tofu zonder genetisch gemanipuleerde soja en van gepelde sojabonen (is beter) is een heerlijke aanvulling. Tofu is van zichzelf smakeloos dus het gebruik van kruiden en sojasaus is aan te raden.

In de blog zijn diverse artikelen over de ayurvedische combinaties en de dosha’s terug te vinden.

Veel plezier met de vegetarische lifestyle!

Jules Dorval

Google Authorship for Jules Dorval/3xprim

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 37 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: