De meditatie van het hart

meditatie van het hart

Art | Odilon Redon

Meditatie is een beweging, een in- en uitademing, een leegmaken, een leeg worden, een stilte en rust die zich langzaam installeert. Purusha de oorspronkelijke geest, de bron van alle dingen, en Pakriti de geest van de natuur, de moeder van alle creativiteit en creatie, de expressie van het leven, kunnen zich dan uitdrukken in ons innerlijke wezen en uitstralen via onze persoon.

Onze persoonlijkheid is in de meeste gevallen afgescheiden van Purusha en Pakriti en niet bewust verbonden en afgestemd op de ziel en de geest van ons eigen innerlijke wezen.

Het gevolg, spanningsvelden, ziekte, stress.

Ayurveda streeft naar de eenheid met de kosmos, het universum, in harmonie met ons eigen leven, met de natuur, het leven op de planeet, de uitdrukking daarvan.

Het gevolg, een verruimd bewustzijn, gezondheid, harmonie.

Meditatie is het leeg worden en ruimte maken zodat deze gevuld kan worden door de stem van de stilte.

Door meditatie kan eenheid ontstaan en verbondenheid met alle leven.

Dit betekend ook de mogelijkheid om alle puzzels die het leven ons brengt stap voor stap te kunnen oplossen.

Vormen van meditatie
Er zijn vele vormen en tradities van meditatie, van het richten op een punt, een gebed, een bloem, door muziek of klank, het vertragen van onze stappen tijdens een wandeling, een concentratie op de ademhaling.

Er onderscheiden zich twee wegen, ten eerste: onze persoonlijkheid grijpt de beweging van de meditatie aan om zichzelf te versterken, krachtiger te worden, controle uit te oefenen, genezing te zoeken, soms met de meest nobele intenties, maar waardoor juist meer gescheidenheid ontstaat.

Ten tweede: het bewerkstelligen van een overgave van het persoonlijke aan een groter geheel, de ruimte maken voor dat wat in het hart van ons wezen functioneert als een kompas dat ons de weg wijst.

Bewustwording om het ene te kunnen doen en het ander te laten.

Meditatie
Ons denken is als een lens die eerst glashelder dient te worden zodat de Puruscha kan schrijven op de blanco pagina van ons stil geworden hart (de afwezigheid van negatieve emoties).

Yoga is de harmonische afstemming van het voertuig in al zijn aspecten van ‘het’ Leven.

Meditatie is een reis die je stap voor stap kan voeren naar de bestemming van je hart.

Jules Dorval

 

Google Authorship for Jules Dorval/3xprim

De zenuwen op hol

Vata en zenuwgestel

Vata en zenuwgestel

De wijzen in de Ayurveda zeiden het al, impulsen van de zenuwen zijn als een wind die door het lichaam blaast. Vata is op de biologische barometer een luchtstroom die door het hoofd en de zenuwbanen blaast. Zo komen er een aantal gecontroleerde en ongewilde reacties los. Zo gaan de kenmerken van Vata-aandoeningen gepaard met een staat van zwakte en soms overgevoeligheid van het zenuwgestel.

Bepaalde dieren zoals katten reageren sterk op de wind, deze maakt hen onrustig en nerveus.

Actueel onderzoek van de hersenen (in de USA) heeft aangetoond dat psychopathische- en criminele neigingen vaak te wijten zijn aan de afwezigheid van hersenfunctie in specifieke zones die bij IRM-scans lijken op gaten. De Vata heeft de overhand en geeft ongecontroleerde impulsen en gebrek aan remmingen van het menselijk gedrag (gedragsstoornissen). Nieuwe therapieën worden inmiddels ontwikkeld op basis van stimulatie met psylosibinen om de beschadigde hersenen te herstellen.

Zenuwstoringen worden in Ayurveda Vatavyadhi genoemd. Dit betekend in het sanskrit “ziekten van de Vata”. Deze storingen kunnen echter ook door de andere twee dosha’s worden veroorzaakt.

Teveel Pitta kan het zenuwgestel uitputten en leiden tot onderbreking van de werking van de zenuwimpuls.

Verhoogde Kapha kan de zenuwimpuls juist blokkeren.

De oorzaak ligt in een slechte circulatie of onderbreking van de Prana of de zenuwfluïden binnen de fijnstoffelijke kanalen. Een geblokkeerde stroom veroorzaakt spasmen, stijfheid, ongevoeligheid. Een slechte circulatie in dit geval zorgt voor trillen en beven en ongecontroleerde bewegingen.

Er is een samenhang te onderkennen tussen mentale problemen, het zenuwgestel, slapeloosheid, hoofdpijn en bevingen.

Ayurveda gaat als therapeutische oplossing voor dit gevoelige systeem als basis uit van de subtiele meer spirituele benadering. Er bestaan specifieke yogaoefeningen voor de behandeling van geest, zenuwen, kanalen en botten zoals o.a; de Lotus of de Siddhasana die de innerlijke wind tot rust brengt. De Pranayama geeft bij een correcte toepassing via een gecontroleerde in- en uitademing stuwing aan de circulatie van de Prana om zo de blokkades in de kanalen op te heffen.

Ons zenuwgestel en hoofd hebben een kompas nodig, net als ons hart en ons lichaam, drie verschillende functies die van groot belang zijn bij herstel. Is ons hoofd gericht dan volgt ons hele gestel. Is ons hart gericht dan weten wij wat te doen, is ons lichaam gericht dan kunnen we alles aan.

Jules Dorval

 

Google Authorship for Jules Dorval/3xprim

De nieren en onze emoties

je nieren en emoties

Goede verzorging van je nieren gaat samen met harmonie in jezelf.

De nieren zijn essentieel voor onze gezondheid, zij staan in directe verbinding met het zenuwgestel en de seksuele organen. Zij reguleren de vochthuishouding van het lichaam. Een verkeerde inname van vloeistoffen doet schade aan nieren en urinewegen.

Overmaat en tekort
Onze nieren worden verzwakt of belast door zowel een overmatige inname van water als een tekort daaraan, teveel aan alcohol, overmatige seksuele activiteit, vochtafscheidende medicamenten, antibiotica, het te lang inhouden van de behoefte te urineren.

Een overmatige inname van kalk, maar ook voeding die rijk is aan oxalaten, een zuur verbonden aan kalk of potasium, veel voorkomend in groenten als rabarber, spinazie, bieten en veldzuring kan voor overbelasting zorgen.

De weegschaal
Onze vochthuishouding en onze emoties zijn in ayurveda gesymboliseerd door het element water, zij hebben bij voortduring goede verzorging nodig. Zij staan voor de relatie met ons zelf en de ander, de buitenwereld, zo mooi afgebeeld als een weegschaal die in evenwicht dient te zijn of die in evenwicht wordt gebracht. Twee nieren, twee schalen in balans.

Emoties en de nieren
Het gaat hier ook over de emoties van anderen en de eigen emoties specifiek, verdriet bijvoorbeeld, als dit niet kan vloeien, doorstromen, worden losgelaten, zich niet kan uitdrukken zet dit zich dit vaak om in opgesloten woede. Je bent dan ‘pisnijdig’, dit is vernietigend voor je organen, je relaties.

De kenmerken en gevolgen van angst en onrust
De nieren zijn de zetel voor angst en onveiligheid, zij worden door deze emoties vaak onder druk gezet, het is fundamenteel voor een gezonde nierwerking om op zoek te gaan naar innerlijk vertrouwen, vertrouwen in het leven, het loslaten van je innerlijke onzekerheden en angsten.

Een kenmerk van innerlijke angst en onrust is uiterlijk gezien een overmatige mentale drukdoenerij en voortdurende opwinding. Zij belasten en beschadigen de nieren op den duur.

Woede
Als de nieren blokkeren bij overmatige woede neemt de druk in het lichaam toe, de emoties, het vocht kan er niet uit. Als de woede er uit komt is deze vaak explosief en geladen, de weegschaal van de nieren is dan al uit balans.

Het is erg belangrijk te begrijpen dat de goede verzorging van onze nieren essentieel is voor de harmonie in ons zelf, dat vanuit de liefde en het evenwicht in ons zelf een harmonieuze relatie ontstaat met de ander, met de buitenwereld.

Ayurveda is de kennis van deze processen op verschillende niveaus en de toepassing daarvan in het dagelijkse leven.

Ik zou zeggen, “zoek het lekker zelf uit”, letterlijk, want ieder lichaam en iedere mens heeft vele facetten. Je eigen leven en je eigen omgeving zijn de beste spiegel om op onderzoek uit te gaan, om te kunnen begrijpen en in te grijpen in je eigen gedrag en gewoontes.

Er zijn ook kruiden en therapieën die veel kunnen helpen om de balans van de nieren in evenwicht te brengen. Een een goed begrip is in dit geval echt het halve werk!

Jules Dorval

Google Authorship for Jules Dorval/3xprim

Vertering en Agni

Ayurveda, Agni

Veel aandoeningen die te maken hebben met vertering komen voort uit een zwak- of verzwakt verteringsvuur.

Agni, verterend vuur

Zowel in de Kosmos als in ons lichaam werkt het principe van vertering doormiddel van Agni, “verterend vuur”. Als wij om welke reden dan ook in disharmonie zijn met dit universele principe, “de wil of kracht tot verandering en omzetting” uit de ayurveda, is ziekte vaak het gevolg.

Wat mij interesseerde is de doorgetrokken lijn vanuit het kosmische tot op het lichamelijke vlak. Er zijn duidelijke materiële voorbeelden waarin Agni een rol speelt, onze keuken, de chemie, de bouw, metallurgie. Agni wordt op een hoger niveau ook wel “het onderscheidend vermogen” genoemd. In onze geest helpt het om alles wat op ons af komt te verwerken.

Het is niet alleen belangrijk dit vuur op correcte wijze te voeden maar er ook voor te zorgen dat Agni op de juiste momenten onze voeding kan verteren en omzetten in energie.

Veel aandoeningen die te maken hebben met vertering komen voort uit een zwak- of verzwakt verteringsvuur. Agni is noodzakelijk voor een goede gezondheid. Agni is niet alleen actief bij de opname van voedingsstoffen maar zet deze vooral ook om tot bruikbare opname voor de verschillende functies van het lichaam.

Agni vernietigd de schadelijke elementen uit de voeding. Onverteerde voedingsstoffen zijn belastend voor de gezondheid.

Een evenwichtige Agni werking is de basis voor een goede circulatie, een goede vertering en onze huid krijgt een gezonde tint, verder hebben we een frisse adem, ruimschoots voldoende energie en een gezonde weerstand bij ziekten.

Een slecht werkende Agni geeft onze huid een slechte tint, is de oorzaak van gebrek aan energie, onprettige lichaamsgeuren, winderigheid, constipatie en een slechte circulatie, onze weerstand is zwak en daardoor worden we vatbaar voor allerlei ziekten.

Het ligt voor de hand dat het in orde brengen van ons verteringssysteem een oplossing biedt voor diverse aandoeningen.

Jules Dorval

Google Authorship for Jules Dorval/3xprim

De lever, gal, emoties en ziekte

ayurveda, je lever

De lever is ook de zetel van een groot deel van onze Pitta (vurige) emoties

De lever is een orgaan met Pitta (vuur), de zetel en veroorzaker van allerlei Pitta aandoeningen zoals infecties en ontstekingen.

Geelzucht en hepatitis zijn typische Pitta aandoeningen gerelateerd aan het slecht functioneren van lever en gal, teveel Pitta is ook de veroorzaker van de overmatige aanwezigheid van maagzuur en maagzweren.

Pitta betekend letterlijk “gal”, een overproductie van gal of een stagnatie daarvan komen voort uit overmatige Pitta activiteit.

De vuurplaats
In de ayurveda is de lever de vuurplaats, de lever warmt gemakkelijk te veel op waardoor allerlei vormen van ontsteking kunnen ontstaan.

Zintuigen
De lever bevat Bhutagnis, enzymen met een subtiele uitwerking, die tezamen met met de verteerde voedingsstoffen worden omgezet in vijf elementen die de bouwstenen zijn voor de organen van onze zintuigen.

Vurige emoties
De lever is ook de zetel van een groot deel van onze Pitta (vurige) emoties.

De negatieve Pitta emoties zijn o.a. irritatie, woede, jaloezie en ambitie.

De positieve Pitta emoties zijn moed, vertrouwen en wilskracht. In het Frans lijken de woorden voor “lever(foie)” en “geloof(foi)” veel op elkaar, de kracht die achter geloof staat wordt meestal geput uit de lever.

Wat veel voorkomt is de omslag van een positieve Pitta in de negatieve vorm bij gelovigen.
Het is de moeite van een overweging waard…

Het loslaten van onze vurige overtuigingen en het neutraliseren van de overstimulatie van onze lagere instincten, in samenhang met onze navelstreek en zonnevlecht zijn een onderdeel van genezing van leveraandoeningen.

Jules Dorval

Google Authorship for Jules Dorval/3xprim

Meditatie bij hartproblemen

hart en meditatie

Je hart en meditatie

De eerste stap van behandeling van hartproblemen bestaat uit een lange periode van rust en observatie, dat wil zeggen het tot rust brengen van de mentale en fysieke activiteiten.

De harmonie herstellen
Zorgen en spanningen dienen vermeden. De patiënt gaat op zoek naar de zin en onzin van z’n leven en naar wat hij/zij werkelijk wil op zoek naar een nieuwe harmonieuze verbinding met hart als bron van inspiratie en gevoel.

Wat rustige yoga oefeningen (asana’s) en ademhalingsoefeningen (pranayama) zonder inspanning zijn dan wenselijk in plaats van inspannende lichaamsoefeningen of onnodig gereis van hot naar her.

Meditatie is waarschijnlijk de beste manier om de geest tot rust te krijgen en zo ook het zenuwgestel en de emoties. Trek jezelf terug op een mooie plek, te midden van de natuur en kom zo weer tot jezelf.

Ook een omgeving met mensen met een meer spirituele oriëntatie kan wenselijk zijn.

Luister naar je hart en ontdek weer de “echte waarden” in je leven.

Neem contact op met vrienden en familie en respecteer de waarden van al deze relaties vooral diegene die zijn vergeten of geen aandacht hebben gehad. Laat alle woede, agressie en autoriteit varen.

Verlicht de Rajas (opwinding, afleiding, prikkels) en ontwikkel Sattva (helderheid en harmonie).

Jules Dorval

Google Authorship for Jules Dorval/3xprim

Ziekte en uitdrukking op verschillende niveaus

Ayurveda en uitdrukking van ziekte op de drie niveaus

Ayurveda en uitdrukking van ziekte op de drie niveaus

Drie niveaus van uitdrukking
Laten we er voor het gemak even van uitgaan dat onze lichamelijke staat het meest dichte stadium is van de menselijke natuur, dat de natuur van emoties fijner is als die van het stoffelijk lichaam en dat het mentale weer fijner is als het emotionele.

Een verschillend ritme en uitdrukking
De wereld van de emoties is in voortdurende beweging en er treden veel tijdelijke storingen in op die niet in hetzelfde ritme plaatsvinden als die van het lichaam.

Storingen in het mentale vlak komen nog weer in een ander ritme opzetten als het emotionele en het fysieke en hebben een andere oorzaak.

Mentale ziektebeelden
Onze mentale- en emotionele staat worden gemakkelijk beïnvloed door het ziekte proces van het lichaam, toch zijn mentale ziektebeelden vaak van een andere orde.

Ziekte kan ons uit evenwicht brengen en zelfs confronteren met doodsangst, de vata wordt dan versterkt en de angst neemt toe.

Onze bestemming in kaart
Astrologie in ayurveda kan helpen de diverse nijgingen van onze lichamelijke natuur en het afwijkende pad van onze ziel in kaart te brengen, want het is het spanningsveld tussen het pad van onze (spirituele) natuur en onze lichamelijke (persoonlijke) natuur die vaak ziekte veroorzaken.

De gewone mens
Onze persoonlijke staat wordt buiten de natuurlijke behoeften van het lichaam bij voortduring geregeerd door begeerte, verlangen, en allerlei vormen van emoties, onze mentale staat geeft ons al naar gelang onze ontwikkeling controle over onze emoties en lichaam. Is dit geheel in evenwicht dan is er sprake van een harmonieuze natuurlijke mens.

Het spirituele pad
De mens die afstemt op zijn spirituele natuur slaat een weg in van ontwikkeling van de hogere aspecten van zijn wezen. Er zijn vele wegen en manieren om dit te bereiken, het is niet mijn doel daar nu op in te gaan. Het is goed te weten dat de veranderingsprocessen die gepaard gaan met spirituele ontwikkeling storingen teweeg kunnen brengen die niet zomaar op een natuurlijke manier verklaarbaar zijn.

Het is goed enige kennis te nemen van de ayurvedische visie omdat deze een integrale zienswijze bevat die antwoorden- en oplossingen kan bieden wanneer dit wenselijk is.

Jules Dorval

Google Authorship for Jules Dorval/3xprim

De kapha mentaliteit (water element)

Ayurveda | de diepe natuur van het kapha-type

Ayurveda | de diepe natuur van het kapha-type

De kapha-typen
hebben een aanleg voor de aan vocht gerelateerde emoties, water, vocht is het symbool van de emoties, Amitaba wringt het vocht uit het haar en beheerst zo haar emoties, het lopen over water betekend het beheersen en overwinnen van de emotionele natuur.

Het kapha-type
wordt beheerst door een scala van emoties als, liefde, verlangen, begeerte, idylles en sentimentaliteit. Zij zijn liefdevol en aardig, bedoelen het goed en zijn trouw maar erg traag in hun reacties, ze zijn behoudend, verlegen en volgzaam.

Community
Zij hebben vaak veel vrienden en zijn sterk verbonden met hun familie, gemeenschap, de eigen cultuur, religie en land. Buiten deze sfeer van activiteiten en relaties zijn ze vaak rigide en houden vast aan gewoonten.

Kapha mentaliteit
Zij blijven graag thuis en reizen niet veel. Zij binden zich gemakkelijk en laten dan niet meer los. Zij tonen hun affectie, maar geven erg traag uitdrukking aan hun emoties, vooral als het om woede gaat. Het water raakt slechts langzaam aan de kook. Zij zij psychologisch gezien erg stabiel maar hebben veel tijd nodig om alles te overwegen.

Het doel
van deze opsomming is het zichtbaar maken (bewustwording) van de noodzaak om de zwakke- of overheersende punten van de kapha-mentaliteit te corrigeren en zo nodig in balans te brengen.

Zo zijn er luchtige emoties (vata), vurige emoties (pitta), vochtige emoties (kapha), luchtige gedachten (afstandelijk), vurige gedachten (krachtig), vochtige gedachten (diep)

De vata denker ziet op een afstand, denkt snel maar is niet betrokken, de veelheid en de snelheid van emoties en gedachten drogen hem/haar uit. Het fysieke lichaam wordt mager en de huid verouderd snel en droogt uit.

De pitta denker overziet, begrijp en reageert direct, de emoties komen met passie, direct, puntig en vurig, met voor- en afkeren, het vuur brand en zet hem/haar onder constante druk. Het fysieke lichaam is krachtig maar de huid en aderen wordt beproefd door intense inspanning, woedeuitbarstingen, emoties en passies, hart en hoofd staan regelmatig onder (te) grote druk.

De kapha denker gaat diep in op de materie, wikt en weegt en onderzoekt tot op de bodem. Dit is niet altijd in het ritme van de leefomgeving. Gevoelens komen in een golvende beweging en omvatten de levenssfeer als een (vage) mistige deken. Het fysieke lichaam kent vaak overgewicht door te lang vasthouden.

Vata Type |  Pitta Type | Kapha Type

Jules Dorval

Google Authorship for Jules Dorval/3xprim

%d bloggers op de volgende wijze: